Pozastavení EET

Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadají do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného I zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

Jak na papírovou evidenci tržeb?

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

Využití tzv. papírové evidence tržeb (v zákoně „zvláštní režim“) zavedla novela zákona o evidenci tržeb, účinná od 1. 5. 2020.

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení zvláštního režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu naleznete ZDE.

Autentizace pro 3. a 4. fázi EET

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

 

Pro všechny, koho se týká elektronická evidence tržeb OD 1.5.2020, platí povinnost AUTENTIZACE (tj. získání přístupu umožňujícího registraci k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

Česká televize: Elektronická evidence tržeb v polovině příštího roku

Koaliční rada souhlasila s dalším odložením elektronické evidence tržeb - tentokrát zhruba o tři měsíce. Místo nyní plánovaného dubna se tak systém spustí až od poloviny roku 2016. Návrh na prodloužení doby mezi okamžikem platnosti a účinností zákona podalo ministerstvo financí. Od centrálního online mapování tržeb si slibuje lepší přehled o výběru daní.

Konference k EET v sektoru stravování a souvisejících sektorech 1. 10. 2015

V rámci 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení proběhne 1. 10. 2015 přednáška ministra financí Andreje Babiše a náměstkyně pro daně a cla Simony Hornochové o elektronické evidenci tržeb ve vztahu k sektoru stravování a pohostinství a dalším souvisejícím sektorům.

Podnikatel.cz: EET s účtenkovou loterií? Podle podnikatelů je celonárodní Matějská zbytečná

Stále není jisté, zda s elektronickou evidencí tržeb bude spuštěna i účtenková loterie. Podle podnikatelů jde o nesmysl a přirovnávají loterii k Matějské pouti.

Konkursní noviny. Karel Havlíček k EET: Příliš mnoho emocí a politických proklamací

Elektronická evidence tržeb napomůže tomu, že se daně nezvednou, ale budou se vybírat... Od začátku roku 2016 má být v České republice postupně spuštěna elektronická evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Je to moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR. Co podnikatelé soudí o elektronické evidenci tržeb, o tom jsme hovořili s předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D.

Radio ZET/BBC, Karel Havlíček: Výběr daní musí cílit na velké hráče

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb vzbuzuje na půdě poslanecké sněmovny emoce. Do sporu se naposledy dostali ministr financí Andrej Babiš a předseda poslaneckého klubu opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Babiš říká, že nové opatření zlepší výběr daní. Kalousek argumentuje tím, že krácení daní v maloobchodě představuje pouze pět procent z celkových daňových úniků.

Parlamentní listy: AMSP ČR se vyjadřuje k EET

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) podporuje elektronickou evidenci tržeb za předpokladu, že budou naplněny klíčové dohody, které vzešly z dlouhodobého vyjednávání mezi Ministerstvem financí a AMSP ČR.

ČRo Radiožurnál: Karel Havlíček a Bedřich Danda v polemice k EET

Šedesát minut (10.07.2015 21:05): Poslanci o elektronické evidenci tržeb

Businessinfo.cz: Je třeba ustát počáteční nedůvěru, říkají k EET podnikatelské organizace

Šedá ekonomika nemůže mít v České republice takový prostor jako dosud. Na tom se shodují nejvýznamnější uskupení sdružující živnostníky a malé a střední firmy. Nevezou se populisticky na výhradách velké části firem k zavedení nového systému, ale snaží se diskutovat s ministerstvem financí o odstranění případných nedostatků.

Česká televize: Ministerstvo financí nevylučuje posunutí termínu EET, ve hře je i plošné snížení daně, podporované AMSP ČR

Vláda na začátku června schválila návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, od kterého si ministerstvo financí slibuje omezení šedé ekonomiky a lepší výběr daní, hlavně daně z přidané hodnoty. Systém by měl být spuštěn podle dřívějšího vyjádření ministra financí Andreje Babiše (ANO) nejdříve v únoru 2016. V pořadu Otázky Václava Moravce náměstkyně ministra financí Simona Hornochová (nestraník za ANO) však uvedla, že si dokáže představit i datum pozdější. Stejně tak jako nevyloučila, že by se mohli podnikatelé dočkat plošného snížení daně. Pravicová opozice nicméně normu kritizuje a podnikatelé podle průzkumu Hospodářské komory žádají delší čas na přípravu, než bude celý systém spuštěn.

ČT24: AMSP ČR představuje dohodnuté kompromisy pro malé firmy v režimu EET

Téma: Elektronická evidence tržeb, host: Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků

... 1 « 13 14 15 16 17 18 19 ...
close
detail