INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Od kdy

Zákon o evidenci tržeb byl 30.3.2016 podepsán prezidentem České republiky a počítá s níže uvedeným harmonogramem postupného zavádění elektronické evidence tržeb.

Evidenci tržeb již realizují podnikatelé zařazení do 1. a 2. fáze EET. Náběh 3. a 4. fáze EET od 1. 3. 2018 a 1. 6. 2018 byl zrušen rozhodnutím Ústavního soudu.

Zákon o evidenci tržeb původně stanovil následující harmonogram zavedení:

Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství - CZ-NACE skupina 55 a 56 (18 kB).

Některé modely stravování či prodeje jídel a nápojů však mohou spadat do 2. fáze EET od 1. 3. 2017 nebo 3. fáze EET od 1. 3. 2018 jak ukazuje přehledná tabulka na Stravovani_Obchodni_modely.pdf

  • Od 1. března 2017 se EET týká segmentu Maloobchody a velkoobchody – CZ NACE skupina 45, 46 a 47 (18 kB).
  • Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se měli zapojit podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, které nejsou vyjmenované v 1., 2. nebo 4. fázi, tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), autoservisy a pneuservisy (CZ NACE 45.2 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů a CZ NACE 45.4 - Opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství) dále doprava či zemědělství, výroba potravin či nápojů a další výrobní činnosti, pořádání sportovních a kulturních akcí atd.
  • Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence měli zapojit podnikatelé provozující vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze – CZ NACE skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96 (17 kB), příklady jednotlivých činností ke každému CZ-NACE a jejich podrobný popis z materiálu ČSÚ ke stažení ZDE.

Pro ověření, zda se vás elektronická evidence tržeb týká (a od kdy) je třeba zařadit se do příslušné kategorie CZ-NACE (77 kB).

Co je CZ-NACE? Jde o standardní klasifikaci ekonomických činností Evropské unie. CZ-NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód CZ-NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Podrobný popis a obsah činností v jednotlivých CZ NACE naleznete na: vysvetlivky_cz_nace.pdf

Pro základní zařazení konkrétní činnosti lze použít vyhledávač na www.nace.cz

Podnikatel je povinen se do EET registrovat nejpozději před přijetím první tržby v hotovosti (kartou atd.).
 

close
detail