Pozastavení EET

Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadají do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného I zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

Jak na papírovou evidenci tržeb?

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

Využití tzv. papírové evidence tržeb (v zákoně „zvláštní režim“) zavedla novela zákona o evidenci tržeb, účinná od 1. 5. 2020.

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení zvláštního režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu naleznete ZDE.

Autentizace pro 3. a 4. fázi EET

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

 

Pro všechny, koho se týká elektronická evidence tržeb OD 1.5.2020, platí povinnost AUTENTIZACE (tj. získání přístupu umožňujícího registraci k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Technické řešení

Varianty a způsoby řešení pokladních míst
(pokladním místem se pro účely evidence tržeb rozumí místo v provozovně, kde se běžně přijímají evidované tržby)

EET bude implementováno ve 4 vlnách – níže uvedený přehled řešení je aktuální zejména pro 1. a 2. vlnu

 1. Od 1.12.2016 - Ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE skupina 55 a 56)
 2. Od 1.3.2017 - Maloobchody a velkoobchody (CZ-NACE skupina 45, 46 a 47)


Tipy na to, co promyslet před pořízením zařízení k EET a obecnou kategorizaci najdete ZDE.

 

1. Smart phone/tablet + bezdrátová tiskárna

Jedná se o levné řešení do nejmenších provozů s velmi malým obratem zákazníků i tržeb. Telefon není primárně určen pro nasazení v obchodě nebo v gastronomii, nicméně pro velmi malý provoz maloobchodní jednotky s jednotkami vydaných účtenek může s takovým řešením vystačit. Pro gastronomické provozy a střední a velké provozy není toto řešení považováno za vhodné. Je nutno doplnit bezdrátovou tiskárnou pro tisk účtenek.

Datové připojení: WiFi, GSM (datový tarif na SIM kartě operátora)

Výhody: nízké pořizovací náklady, předpoklad výhodných nabídek ze strany dodavatelů v souvislosti se zavedením EET, vč. možnosti zapůjčení, uživatelský komfort díky internetovému portálu (vyhodnocení prodeje, nastavení položek), zajištění kontinuity a zálohování dat pro případ ztráty/poruchy zařízení

Nevýhody: není vyrobeno pro podobný účel, jedná se o spotřební zařízení, nízká životnost, málo stabilní technologie, častý servis, software může mít omezené funkce, většinou malá výdrž na baterie
Pozor: paušální platba může být závazkem na 36 a více měsíců

Cena:

 • smartphone/tablet dle modelu a uhlopříčky displeje od cca. 2 000 Kč bez DPH
 • tiskárna dle modelu od cca. 2 000 Kč bez DPH
 • software jako služba – od cca. 250 Kč měsíčně bez DPH (dle zvolené úrovně služeb)

Smart phone/ Tablet + bezdrátová tiskárna

2. Kompaktní přenosná zařízení s cloudovými službami

Zařízení cca. o velikosti vědecké kalkulačky v sobě integruje veškeré funkce nutné pro evidenci tržeb, včetně schopnosti vytisknout účtenku. Jedná se o řešení vhodné do malých provozů s desítkami vydaných účtenek, včetně gastronomických zařízení. Řešení je zejména vhodné pro obchodníky bez stálé provozovny či tam, kde není stanovené pokladní místo. Pro střední a velké provozy není toto řešení považováno za vhodné.

Datové připojení: WiFi, GSM (datový tarif na SIM kartě operátora), LAN - dle konkrétního modelu

Výhody: stabilita provozu, jednoduchá obsluha, předpoklad výhodných nabídek ze strany dodavatelů v souvislosti se zavedením EET, vč. možnosti zapůjčení. Některé modely se dají použít jako platební terminál.

Nevýhody: omezené funkce, nevhodné do velkých provozů, nízký uživatelský komfort - pouze numerická tlačítka, chybí možnost sofistikovanějšího vyhodnocování, pohodlnějšího nastavení a zajištění kontinuity/zálohování dat pro případ ztráty/poruchy zařízení

Cena:

 • samotné zařízení od 6 000 Kč bez DPH
 • software jako služba - jednotky stovek Kč měsíčně bez DPH (může zahrnovat i GSM připojení k internetu)

Kompaktní přenosná zařízení s cloudovými službami

3. All-in-one kompaktní zařízení/registrační pokladny

Tento typ zařízení je vhodný pro malé až po střední provozovny s řádově stovkami až tisícovkami vydaných účtenek. Je vhodné i pro menší a střední gastronomické provozy, které vyžadují vyšší odolnost použité technologie. Není vhodné pro velké provozy.

Datové připojení: WiFi, GSM (datový tarif na SIM kartě operátora), LAN

Výhody: nízké pořizovací náklady, integrovaná tiskárna účtenek a některé mají čtečky karet pro identifikaci zákazníků, uživatelský komfort díky internetovému portálu (vyhodnocení prodeje, nastavení položek), zajištění kontinuity/zálohování dat pro případ ztráty/poruchy zařízení, možnost připojení váhy, skeneru čárového kódu, apod.

Nevýhody: nevhodné do velkých provozů, střední odolnost

Cena:

 • vlastní zařízení od cca. 10 000 Kč bez DPH
 • software jako služba – od cca. 250 Kč měsíčně bez DPH (dle zvolené úrovně služeb)

All-in-one kompaktní zařízení/ registrační pokladny

4. PC pokladny

Toto řešení je vhodné od středních a až po velké provozovny, nebo rovněž do sítí provozoven. Tyto pokladní systémy jsou většinou konfigurovány na míru pro každý jednotlivý provoz, dle jeho požadavků a potřeb.

Datové připojení: WiFi, LAN

Výhody: možnost navrhnout systém dle potřeb provozu, široké možnosti periferií, možnost nasazení různých pokladních software, řada pokročilých pokladních software, profesionální funkcionalita. Systém je kompatibilní s externími programy tzv. back-office software.

Nevýhody: vyšší cena oproti registračním pokladnám, servisní náklady

Cena:

 • vlastní zařízení včetně software od cca. 30 000 Kč bez DPH
 • operační systém Windows si žádá pravidelnou údržbu – měsíční paušál od 400 Kč bez DPH (dle zvolené úrovně služeb)

PC pokladna


5. Pokladny vyrobeny k účelu nasazení (tzv. "embedded")

Toto řešení lze považovat za vhodné od středních až po velké provozovny, nebo do sítí provozoven. Tyto pokladní systémy jsou většinou konfigurovány na míru pro každý jednotlivý provoz, dle jeho požadavků a potřeb.

Datové připojení: WiFi, LAN

Výhody: vysoká stabilita systému, vysoká životnost hardware, možnost stavět systém dle potřeb provozu, pokročilý pokladní software, profesionální funkcionalita, odolnost. Systém je kompatibilní se skladovými, hotelovými, účetními programy (back-office software), široké možnosti připojení různých periferií.

Nevýhody: vyšší cena oproti registračním a PC pokladnám, nemožnost nahrání jiného pokladního software

Cena:

 • vlastní zařízení včetně software od cca. 40 000 Kč bez DPH
 • většinou bez paušálních poplatků

jednoúčelová pokladna

close
detail