Pozastavení EET

Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadají do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného I zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

Jak na papírovou evidenci tržeb?

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

Využití tzv. papírové evidence tržeb (v zákoně „zvláštní režim“) zavedla novela zákona o evidenci tržeb, účinná od 1. 5. 2020.

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení zvláštního režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu naleznete ZDE.

Autentizace pro 3. a 4. fázi EET

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

 

Pro všechny, koho se týká elektronická evidence tržeb OD 1.5.2020, platí povinnost AUTENTIZACE (tj. získání přístupu umožňujícího registraci k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

Česká televize, Karel Havlíček: Malí podnikatelé ustojí EET, pokud budou akceptovány naše požadavky a doporučení

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) představil konkrétnější podobu svého černého koně, elektronické evidence tržeb (EET). V rámci této novinky například plánuje, že se DPH v případě restaurací sníží z 21 na 15 procent. Samotný návrh zákona o evidenci chce ministr předložit vládě 8. dubna. Systém však podle informací ČT bude mít i své výjimky.

Babiš: Elektronická evidence tržeb je revoluce, budete na mě vzpomínat

Elektronická evidence je podle Babiše revoluční věc, a proto na něj jako na jejího autora budou podnikatelé jistě dlouho vzpomínat. nejenže budou muset tisknout papírové účtenky, ale hlavně je posílat on-line do IT systému daňové správy. Resort hodlá zavedením registračních pokladen bojovat proti daňovým únikům. Podle jeho odhadů živnostníci ročně nepřiznají přes 150 miliard. A vláda tvrdí, že by od nich mohla navíc vybrat 10 miliard ročně.

V první fázi by se evidence týkala pouze restaurací, stravovacích zařízení a hotelů. Později by tržby uváděli on-line i podnikatelé z oblasti velkoobchodu a maloobchodu. Celkově by se tak projekt týkal cca 50 procent podnikatelů, přibližuje Hospodářská komora. Někteří kritici návrhu přitom upozorňují, že by novinka mohla způsobit odchod části podnikatelů. "Pokud ministerstvo financí přistoupí na naše návrhy: že se to nezavede do všech segmentů a ti nejmenší z toho budou vyjmuti; že to bude postupné zavádění; nebude to v kombinaci s doprovodným programem ála matějská pouť - tedy účtenková loterie, tak se domnívám, že bude naprosto minimální úbytek podnikatelů," reagoval šéf asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Samotné ministerstvo financí si od zavedení EET slibuje až deset miliard ročně. Resort zároveň navrhuje snížit DPH na jídlo v restauracích z 21 na 15 procent, které má sloužit jako určitá motivace provozovatelů restaurací. "My budeme navrhovat snížení DPH u restaurací a stravování z 21 na 15 procent. Jenom u tohoto," vysvětlil Babiš. Zkušenosti z Chorvatska podle něj ukazují, že některé restaurace po zavední on-line evidence tržeb zaznamenaly nárůst tržeb o 800 až 900 procent.

Podle náměstkyně ministra financí Simony Hornochové se snížení DPH v restauracích nebude týkat alkoholických nápojů.

Ovšem části drobných podnikatelů se zavedení povinné státní kontroly tržeb nelíbí, vidí v něm zbytečnou administrativu. Například podle Radomila Bábka, předsedy Asociace podnikatelů a manažerů, je celý návrh zákona o elektronické evidenci neuvěřitelně špatně zpracovaný. "Je nekonkrétní, nepodložený čísly, náklady jsou bagatelizovány," míní a dodává, že záměr je sice hezký, ale nástroj je zcela špatný a zákon je třeba odmítnout. "Zásadní problém je v tom, že stát přenáší svoji práci a svoji zodpovědnost na bedra podnikatelů. Máme v našem právu princip subsidiarity. Má být používán takový nástroj, který má tu nejnižší restriktivní schopnost a který je nejmírnější k subjektům, v tomto případě občanům a podnikatelům, což je kontrolování a práce ministerstva financí. Místo, aby vykonávalo kontroly, uvalí povinnost na všechny podnikatele," dodal Bábek v Událostech, komentářích.

A proti evidenci tržeb se postavila i ODS. "Ministr Babiš nejdříve omezil výdajové paušály, zavedl kontrolní hlášení a nyní se rozhodl vyřešit své problémy se špatným výběrem daní zavedením registračních pokladen pro každého. Živnostníkům tím vzniknou zbytečné náklady, někteří si to ani nebudou moci dovolit a přestanou podnikat," prohlásil předseda strany Petr Fiala. Jan Volný (ANO) ale upozorňuje, že jde o elektronickou evidenci, ne o pořízení registračních kas. Podle něj to umí jakékoli zařízení, podnikatelé mohou použít kasy, co mají, nebo tablety či chytré telefony. Dokoupit se musí jenom tiskárna.

Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů

"Snížení sazby DPH pro restaurace je samozřejmě velmi potřebné, ale je to jenom slib. Zatím se o tom nejedná, takový návrh ještě nebyl podán. To znamená, že je to taková vějička… Může to ale zmírnit odpor podnikatelů vůči elektronické evidenci (tržeb)."

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý návrh na zavedení elektronické evidence tržeb podporuje. Stát by však s jejím zavedením měl podle něj snížit podnikatelům daně. "Očekáváme také souběžný daňový bonus pro podnikatele. V Chorvatsku například snížili sazbu DPH," doplnil Dlouhý. Zavedení evidence tržeb podle chorvatského modelu ale komora podporuje. "Nechceme taková daňová opatření, která dávají při vymezování povinnosti podnikatelů velký prostor finančním úřadům nebo dokonce jednotlivým úředníkům, z toho vždy kouká korupce," míní šéf komory.

A jak to funguje v Chorvatsku?

U chorvatského modelu, kterým se české ministerstvo financí nechalo inspirovat, živnostník nepotřebuje speciální registrační pokladnu. Příslušný software, který umožní on-line napojení obchodu, dílny či restaurace na finanční úřad, je možné vložit do už dříve pořízené pokladny, notebooku, ale třeba i do tabletu. A to pokud jsou k napojeny na tiskárnu, z níž vyjede účtenka. I chorvatský systém přitom má své výjimky: konkrétně malé prodejce, kteří na trhu nabízejí to, co sami vypěstují.

Elektronická evidence tržeb

Jejím cílem je omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména DPH a narovnání tržního prostředí, kdy poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně.

Evidovat tržby budou muset podle návrhu ministerstva všichni poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří tržby přijímají v rámci své podnikatelské činnosti, a podnikající fyzické osoby, které přijímají tržby.

Evidence tržeb by se tak měla týkat až 600 tisíc obchodníků, provozovatelů restaurací, hoteliérů, řemeslníků či poskytovatelů služeb.

Elektronické registrační pokladny podle informací ČT nebudou muset mít řemeslníci, kteřínemají pevnou provozovnu. Tedy například malíři pokojů, instalatéři nebo kominíci.

Zhruba 300milionové náklady na rozjezd

Prvotní náklady na zazvedení elektronické evidence tržeb dosáhnou maximálně 317 milionů korun, doufá Babiš: "Počítám, že to vytendrujeme někde kolem 250 až 280 milionů korun." Ministerstvo očekává, že po úplném zavedení on-line evidence by mohl rozpočet získat navíc dvanáct miliard. Roční provoz systému vyjde podle Babiše na 250 milionů.

Opatření, které slibuje od roku 2016 lepší výběr daní, má ale podle něj svá rizika, a to právě vyšší administrativní zátěž. "Termín 1. ledna je šibeniční, a není to zákon, tak když to nestihneme 1. ledna, bude to 1. dubna," dodal Babiš. Ministerstvo financí poslalo návrh zákona k připomínkám už v únoru. Poslanci by jej pak mohli schvalovat v létě.

ZÁZNAM Z KONFERENCE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB NAJDETE ZDE.

Celý článek naleznete zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/303405-restauracim-by-se-mela-snizit-dph-na-15-procent/

Zpět

close
detail