Pozastavení EET

Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadají do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného I zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

Jak na papírovou evidenci tržeb?

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

Využití tzv. papírové evidence tržeb (v zákoně „zvláštní režim“) zavedla novela zákona o evidenci tržeb, účinná od 1. 5. 2020.

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení zvláštního režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu naleznete ZDE.

Autentizace pro 3. a 4. fázi EET

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

 

Pro všechny, koho se týká elektronická evidence tržeb OD 1.5.2020, platí povinnost AUTENTIZACE (tj. získání přístupu umožňujícího registraci k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

AMSP ČR předkládá největší průzkum napříč obory k EET

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představila výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu mezi českými drobnými podnikateli k připravovanému opatření – elektronické evidenci tržeb (EET), kterou Ministerstvo financí plánuje postupně zavádět od 1. 1. 2016.

Čtyři z deseti živnostníků souhlasí se zavedením elektronické evidence tržeb. S novým opatřením Ministerstva financí, které změní od roku 2016 hřiště tuzemského maloobchodu a služeb se nejrychleji smiřují majitelé čerpacích stanic, specializovaných prodejen, ale třeba i pekařství a malých hotelů. Naopak proti jsou stánkaři, majitelé občerstvení, obchodníci na trhu, pivnice nebo drobné služby jakými jsou například kadeřnictví, masáže. Vyplývá to z doposud největšího průzkumu zaměřeného na elektronickou evidenci tržeb, kterou připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Překvapivé zjištění je, že 37% drobných živnostníků souhlasí s elektronickou evidencí tržeb (EET), i přes fakt, že je to bude stát určité prostředky a čas. Hlavním důvodem souhlasu této skupiny podnikatelů je poměrně jednoduchý model, který nevyžaduje elektronickou pokladnu, ale poměrně snadné připojení prostřednictvím mobilní nebo internetové sítě a koncového zařízení připomínajícího kalkulačku, mobil nebo tablet. Naopak nejmenší živnostníci provozující stánky, kosmetické služby, malé hospody, masáže nebo zahraniční podnikatelé jsou proti novému opatření. Neutrální postoj zaujímají hotely, motely a penziony, které souhlasí z 50%. Většina podnikatelů očekává benefit za zavedené opatření ve formě nižších daní.

73% procent malých provozoven z téměř patnácti zkoumaných segmentů trhu napříč regiony vlastní zařízení na bázi pokladny, nicméně polovina z nich neodpovídá požadavkům na okamžité připojení do mobilní sítě podle tzv. chorvatského modelu, které připravuje od roku 2016 Ministerstvo financí. Podle tohoto klíče lze odhadnout, že zcela nové zařízení nebo zásadnější up grade původního hardware se bude týkat ca 250 tisíc přípojných míst. Bez pokladen jsou drobné služby, řemesla, nepříliš vyhovující zařízení pak ještě mají večerky, ovoce-zelenina nebo řeznictví.

Bez větších problémů by mělo fungovat připojení na internet, každý ze zkoumaných segmentů využívá internetového připojení jako součást svého podnikání ve více jak 75%, hotely a penziony dokonce ve 100%.

Na tiskové konferenci, kterou uspořádala AMSP ČR se za účasti ministra financí Andreje Babiše, náměstků Simony Hornochové  a Lukáše Wagenknechta, se představil jízdní řád zavádění EET. První podnikatelé budou muset systém využívat již od 1.1.2016,  přičemž se bude jednat o restaurace, hotely, penziony a ubytovací zařízení. Následovat budou maloobchodní jednotky, a to od 1.7.2016. Co je podstatná zpráva: zavedení u nejmenších podnikatelů, jejichž činnost je charakteristická významným podílem hotovostních transakcí, se zatím po dohodě mezi AMSP ČR a MF odkládají na rok 2017.

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, k tomu dodává: „Bude se jednat o největších zásah do tuzemského hotovostního prodeje v historii novodobého podnikání. Od počátku jsme byli proti klasickým pokladnám a nákladným zařízením. Řešení navržené Ministerstvem financí je zatím ze všech variant nejpřijatelnější, což dokládá i reakce podnikatelů. Jsme rádi, že se nám podařilo s ministrem financí dojednat to, že se v tuto chvíli elektronická evidence tržeb nebude týkat drobných služeb, řemesel a dalších mikroživnostníků. Stejně tak považujeme za dobrý výsledek našeho vyjednávání fakt, že se nebude aplikovat účtenková loterie. “

Ministr financí Andrej Babiš uvítal pozitivní přístup podnikatelských svazů k Elektronické evidenci tržeb. „Náš cíl, kterým je zamezení dlouhodobě neřešené konkurenční výhody nepoctivých podnikatelů, je společný,“ uvedl. „Věřím, že podpora tohoto řešení poroste úměrně s tím, jak se bude veřejnost seznamovat s jeho skutečnou podobou. Tou je moderní a jednoduchý online systém podle osvědčeného chorvatského modelu, a nikoliv registrační pokladny, jak je často mylně vnímáno,“ dodal.

Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, komentuje připravovaný projekt asociace „Malý obchod“: „Dlouhodobým cílem naší asociace je podpora a rozvoj mikroregionů prostřednictvím drobných služeb a obchodu. Za tímto účelem začínáme systematicky vyjednávat o podpoře vzniku malých koloniálů, hospod nebo výčepů zejména v menších obcích a městech s cílem posílení jejich obslužnosti.“

Při této příležitosti na tiskové konferenci Andrej Babiš připustil, že návrh AMSP ČR, aby podnikatelé s provozovnou do 150 m2 využívající výdajové paušály mohli uplatnit sazbu 80 %, je akceptovatelný.

Realizaci sběru dat a analýzu provedla agentura IPSOS.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_2014_12_16_Elektronicka_evidence_trzeb.doc (234,00 KB)

Prezentace z tiskové konference ke stažení zde:
Vysledky_31._pruzkumu_AMSP_CR.pdf (1,43 MB)
EET_TK_AMSP_16_12_2014.pdf (1,11 MB)

Zpět

close
detail