odklad elektronické evidence tržeb na 1.1.2023

Vláda dnes na návrh Ministerstva financí schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě pečlivého zhodnocení nejaktuálnější zdravotní situace, výhledu ekonomického vývoje a po dnešní konzultaci se všemi podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami.

„Hlavním cílem elektronické evidence tržeb vždy bylo narovnání podnikatelského prostředí. V tuto chvíli je však prioritou samotná záchrana podnikání. Zjednodušeně řečeno, pokud vám zatéká do podkroví, nebudete zastřihávat anglický trávník. Až střechu opravíte, můžete se zase pustit do zahrady,“ vysvětluje své rozhodnutí ministryně Alena Schillerová. „Elektronická evidence tržeb je úspěšným projektem a dnešní konzultace s podnikateli nám potvrdila, že má stále jejich silnou podporu, byť s odkladem vzhledem k současné zdravotní situaci plně souhlasí“ dodává ministryně financí.

 

zdroj: ŽUROVEC, Michal, tisková zpráva Ministerstva financí ČR, [16. 10. 2020]

Jak na papírovou evidenci tržeb?

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

Využití tzv. papírové evidence tržeb (v zákoně „zvláštní režim“) zavedla novela zákona o evidenci tržeb, účinná od 1. 5. 2020.

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení zvláštního režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu naleznete ZDE.

Autentizace pro 3. a 4. fázi EET

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

 

Pro všechny, koho se týká elektronická evidence tržeb OD 1.5.2020, platí povinnost AUTENTIZACE (tj. získání přístupu umožňujícího registraci k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

Konference „3. a 4. fáze EET: Papír nebo mobil?“

Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a AMSP ČR pořádají společnou konferenci k EET spojenou s veletrhem nabídek efektivních elektronických řešení evidence tržeb.

Konference s názvem „3. a 4. fáze EET: Papír nebo mobil?“ nabídne nejnovější informacem a praktické rady pro podnikatele, jak se na evidenci tržeb připravit. Návštěvníci budou mít rovněž možnost pokládat řečníkům otázky a zapojovat se do diskuzí. Vstup volný po předchozí registraci.

Kompletní pozvánka včetně programu a registrace ke stažení ZDE.

Témata konference:

Základní informace k evidenci tržeb

 • Koho se evidence tržeb týká
 • Jaké tržby podléhají evidenci tržeb
 • Jak se připravit na evidenci tržeb
 • Jaké povinnosti je nutno plnit

Elektronická nebo papírová evidence tržeb?

 • Výhody a nevýhody
 • Poradíme, jakou variantu a proč je vhodné zvolit

Podrobnosti k žádostem o povolení zvláštního režimu (tzv. „papírové evidence tržeb“)

 • Kam se obrátit s žádostí
 • Jak prokážu deklarované příjmy
 • Co když mám v daňovém přiznání celkové příjmy nad 600 tisíc Kč, ale část je převodem z účtu na účet
 • Co když teprve s podnikáním začínám a nemám dosud příjmy
 • Kolik účtenek obdržím od FÚ
 • Mám dvě provozovny, jak se bude postupovat

 

Je možné kombinovat elektronickou a papírovou evidenci?

Papírová evidence a povinnosti podnikatele:

 • Co vypisuji na účtenku?
 • Jak provedu storno papírové účtenky?
 • Mohu papírovou účtenku opravit?
 • Ztratil jsem blok účtenek?

 

Jaké údaje musím vyplnit do čtvrtletního oznámení o tržbách

 • Co se stornovanými účtenkami
 • Část účtenek byla znehodnocena

 

Jak postupovat, když chci přejit z papírové na elektronickou evidenci?

Kdy můžu využít zjednodušený režim?

Jak to bude dál se spolky a sportovními kluby, budou muset evidovat tržby?

Jaké možnosti skýtají různá technická řešení a jejich benefity pro podnikatele

 

Program:

14:30 – 17:00 h

 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., vicepremiérka a ministryně financí
 • Ing. Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR – 3 roky s EET
 • JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu AMSP ČR – nejčastější dotazy podnikatelů k EET z infolinky a informačního webu AMSP ČR www.eltrzby.cz
 • Ing. Martin Šabo – ředitel odboru Procesní agendy a regulace hazardu, Ministerstvo financí
 • Mgr. Kateřina Holubcová – vedoucí Oddělení evidence tržeb, Finanční správa
 • Zástupce společnosti Dotykačka – tipy, jak s EET vylepšit své podnikání, zkušenosti z předchozích vln
 • Dotazy účastníků

Konferenci moderuje Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR

17:00 – 18:00 h

 • Prohlídka veletrhu dodavatelských řešení, individuální konzultace

18:00    Ukončení akce


Ukázky řešení EET:

Souběžně s konferencí proběhne prezentace dodavatelských řešení, kde se představí firmy poskytující pokladní systémy a zařízení pro evidenci tržeb. Nebude zde chybět praktická ukázka evidence tržeb v praxi, ani info stánek Ministerstva financí a Finanční správy, na kterém budou metodici EET k dispozici pro individuální konzultace.

 Zpět

close
detail