INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

Vládní novela zákona o evidenci tržeb schválena Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila 7. června 2019 znění novely zákona o evidenci tržeb, které zavádí povinnost evidovat tržby i pro činnosti zařazené do 3. a 4. fáze evidence tržeb. Termín zahájení obou fází se nyní odhaduje přibližně k 1. dubnu 2020, a to vzhledem k další proceduře schvalování v Senátu a předpokládanému vrácení zpět do Poslanecké sněmovny.

Z povinnosti evidovat tržby byly poskytnuty následující výjimky:

-       péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

-       ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory, se zdravotním postižením

-       sociální služby poskytované dětem

-       předvánoční prodej sladkovodních ryb

 

Pozitivní zprávou je, že byl vyslyšen požadavek AMSP ČR a vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení tzv. papírové evidence tržeb (off-line) byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidovaní tržeb a připojení k internetu.

V souvislosti se zavedením evidence tržeb ve 3. a 4.fázi EET dojde k plánovanému snížení DPH z 21 % na 10 %

-       kadeřnické a holičské služby

-       opravy jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků

-       vodné, stočné

-       stravovací služby

-       prodej točeného piva

Nově se snížení z 21 % na 10 % bude týkat elektronických knih a audioknih.

O dalším průběhu legislativního proces budeme i nadále průběžně informovat.

 

Zpět

close
detail