INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

Novela zákona o evidenci tržeb byla projednána v rozpočtovém a hospodářském výboru Poslanecké sněmovny

V rozpočtovém a hospodářském výboru Poslanecké sněmovny byla projednána vládní novela zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 205). Jednání ve výborech se zúčastnili i zástupci podnikatelských asociací a svazů včetně AMSP ČR.  Následovat bude ještě jednání o pozměňovacích návrzích poslanců k tomuto sněmovnímu tisku a debata v rámci 2. čtení návrhu zákona.

 

Jedním z důležitých prvků, které by měly snížit náklady nejmenších živnostníků v rámci povinností EET je možnost evidovat tržby off-line, tedy bez dalších přístrojů a připojení k internetu, pouze formou účtenky v bloku účtenek vydaném Finanční správou (tzv. „zvláštní režim“).

Podnikatel si tedy bude moci vybrat. O povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou požádat podnikatelé, kteří:

•             jsou poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,

•             nejsou plátci DPH;

•             mají maximálně 2 zaměstnance;

•             výše jejich hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč.

 

A právě tento limit je kamenem úrazu, AMSP ČR jej považuje za příliš nízký a dlouhodobě požaduje, aby byl zvýšen na hranici 500 000 Kč.

 

Zpět

close
detail