Úvodní stránka

INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

O co jde

Pro koho

Od kdy

Co potřebuji

Technické řešení

Nejčastější dotazy

Elektronická evidence tržeb (EET) – revoluce v hotovostních tržbách

Od 1. prosince 2016 vešla do praxe zásadní změna v evidenci tržeb. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) od roku 2014 systematicky vyjednávala s Ministerstvem financí podmínky a parametry tohoto nového obchodního systému (EET). Naším cílem bylo dojednat takový režim, které bude pro podnikatele maximálně jednoduchý, nenákladný a neomezí jeho hlavní činnost.

Díky intenzivní práci se podařilo vyjednat takové ústupky, které nemají podnikatelé v žádné z okolních zemí, kde je EET již realitou. Patří k nim:

  • POSTUPNÉ ZAVÁDĚNÍ evidence tržeb, což nemá nikde jinde obdobu.
  • PAUŠÁLNÍ SLEVA NA DANI 5.000,- Kč jako forma příspěvku pro fyzické osoby na zavedení systému.
  • Prosadili jsme i to, že zákazník NEMUSÍ PŘEVZÍT ÚČTENKU, přestože v některých státech je to dokonce pod pokutou.
  • Zasadili jsme se za SNÍŽENÍ DPH z 21 na 15% u stravovacích služeb
  • A podstatné je i to, že zatímco prakticky všude v Evropě se bez pardonu zavádí elektronické pokladny většího rozsahu, u nás máme MOŽNOST SI VYBRAT, a není nezbytné si pořizovat drahé vybavení, ale postačí i velmi jednoduché zařízení.

V současné době aktivně jednáme o vynětí z EET těch nejmenších firem (roční obrat do 250 či 500 tisíc Kč), neboť jsme názoru, že tato skupina podnikatelů nebude ani přínosem pro státní rozpočet, a tím že bude vyjmuta z režimu EET, nijak nenaruší konkurenční prostředí.  Jedná se totiž zejména o přivýdělky, seniory s nepravidelným příjmem a nebo venkovské provozovny, které otevřou jedenkrát týdně.

K usnadnění zavedení EET mezi podnikateli byl založen i tento INFORMAČNÍ PORTÁL, který nejen poskytuje nejaktuálnější zprávy, ale zájemcům posílá i veškeré aktuality přímo do jejich mailové schránky. Je též největší poradnou k EET a veškeré dotazy zodpovíme zdarma v řádu 2-5 dní v závislosti na složitosti a celkovém počtu dotazů za den.

Více informací o aktivitách Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) naleznete na stránkách www.amsp.cz.

close
detail