Úvodní stránka

INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

O co jde

Pro koho

Od kdy

Co potřebuji

Technické řešení

Nejčastější dotazy

3. a 4. fáze EET startuje od 1. 5. 2020

Od 1. 5. 2020 se bude EET týkat až 300 000 podnikatelů, kteří si budou moci zvolit mezi elektronickou (on-line) evidencí tržeb a možností tzv. papírové evidence tržeb (tzv. zvláštní režim off-line).

Zvláštní režim - tzv. papírová evidence tržeb (off-line).

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení off-line režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb. připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o zvláštní režim – PAPÍROVOU OFF-LINE evidenci:

 

-          Zažádat na Finančním úřadě včas, lhůta pro schválení žádosti je 30 dnů!

-          V žádosti:

  • doložit požadované:

-          podnikatel není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

-          podnikatel neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci

-          výše příjmů v hotovosti za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhla 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Vedle těchto příjmů může mít podnikatel tržby bankovním převodem či platební kartou a ty se pro tento účel nezapočítávají.

  • uvést údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby

-          Po schválení žádosti vyzvednout blok účtenek – rozhodnutí FÚ je účinné den po vyzvednutí účtenek

-          Po každém kalendářním čtvrtletí roku zaslat do 20 dnů po jeho skončení speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad. (Původní požadavek zasílat tento přehled jednou za měsíc se podařilo změnit již v rámci připomínkového řízení).

-          I v případě off-line evidence platí, že v provozovně je umístěno oznámení o evidování tržeb

-          Pokud dojde ke změně, která vylučuje používání off-line evidence, oznámit na FÚ do 15 dnů od data, kdy změna nastala.

V současné době se dokončuje metodika a vzory různých dokumentů a formulářů k žádostem a uskutečňování zvláštního režimu , s cílem maximálně usnadnit podnikatelům využití této možnosti.

 

Z povinnosti evidovat tržby byly poskytnuty následující výjimky:

-       péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením;

-       ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory, se zdravotním postižením;

-       sociální služby poskytované dětem;

-       předvánoční prodej sladkovodních ryb.

 

V souvislosti se zavedením evidence tržeb ve 3. a 4.fázi EET dojde k plánovanému snížení DPH z 21 % na 10 % u těchto služeb a produktů:

-       kadeřnické a holičské služby;

-       opravy jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků;

-       vodné, stočné;

-       stravovací služby;

-       prodej točeného piva;

-       elektronické knihy a audioknihy.

 

AMSP ČR připravuje řadu vzdělávacích akcí pro podnikatele, stejně jako tomu bylo před náběhem
1. či 2. fáze EET, kdy byly pořádány desítky seminářů a konferencí v celé ČR. O termínech a místech konání budeme včas informovat.

 

O dalších podrobnostech k off-line evidenci budeme informovat v návaznosti na vydání metodického pokynu Generálního finančního ředitelství v rámci naší rozesílky novinek.

K usnadnění zavedení EET mezi podnikateli byl založen i tento INFORMAČNÍ PORTÁL, který nejen poskytuje nejaktuálnější zprávy, ale zájemcům posílá i veškeré aktuality přímo do jejich mailové schránky. Je též největší poradnou k EET a veškeré dotazy zodpovíme zdarma v řádu 2-5 dní v závislosti na složitosti a celkovém počtu dotazů za den.

Více informací o aktivitách Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) naleznete na stránkách www.amsp.cz.

close
detail