INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Od kdy

Zákon o evidenci tržeb byl 30.3.2016 podepsán prezidentem České republiky a počítá s níže uvedeným harmonogramem postupného zavádění elektronické evidence tržeb.

Nově schválený zákon o evidenci tržeb počítá s následujícím harmonogramem zavedení:

  • Od 1. března 2017 se připojí segment Maloobchody a velkoobchody - CZ-NACE skupina 45, 46 a 47 (18 kB).
  • Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, které nenaleznete vyjmenované v 1., 2. nebo 4. fázi, tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), doprava či zemědělství, výroba potravin či nápojů a další výrobní činnosti, pořádání sportovních a kulturních akcí atd.
  • Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze - CZ-NACE skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96 (17 kB), příklady jednotlivých činností ke každému CZ-NACE a jejich podrobný popis z materiálu ČSÚ ke stažení ZDE.
close
detail