INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Co potřebuji

Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné  DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.

Dále je nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

REGISTRACÍ se zde rozumí autentizace. Ta slouží k přístupu na server Finanční správy. Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Ty získá buď osobně na finančním úřadě, nebo prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, má-li ji. Pokud poplatník požádal o autentizační údaje přes webový portál (ve formátu a struktuře, kterou určí správce daně), správce daně je přidělí poplatníkovi bez zbytečného odkladu prostřednictvím datové schránky. Pokud podáte žádost o autentizační údaje ústně do protokolu (tedy na finančním úřadě), správce daně Vám je přidělí v rámci tohoto jednání. Po aktivaci portálového účtu pomocí autentizačních údajů poplatníka lze generovat jeden či více certifikátů. Bude tak zabezpečeno, aby evidované tržby byly přiřazeny konkrétnímu poplatníkovi, a nemohlo dojít k mylnému přiřazení tržeb někomu jinému.  Autentizace bude možná v předstihu, a to od 1.9.2016.

Jako příspěvek na zavedení EET se podařilo vyjednat JEDNORÁZOVOU SLEVU na dani ve výši 5.000,- pro fyzické osoby na pořízení evidenčního zařízení.


Podle typu a již v současnosti používané evidence tržeb lze pokladní místa rozdělit na několik typových skupin, pro které jsou možná různá řešení.

 

1. typová skupina

Obchodník nebo gastronom již pracuje s pokladním systémem, který má technickou způsobilost se po určité softwarové úpravě přizpůsobit požadavkům nového zákona.

ŘEŠENÍ

U těchto pokladních míst bude nutné provést upgrade pokladního software. Je tedy potřeba každé jednotlivé pokladní místo fyzicky navštívit technikem dodavatele

 • Kolik bude stát samotný upgrade nelze obecně stanovit. Zde bude záležet na typu pokladny – většinou se přitom jedná o PC nebo elektronickou pokladnu (vyrobenou k jednomu účelu použití).
 • Cena aktualizace stávající pokladny se bude odvíjet i od počtu používaných pokladen a typu provozu (samostatná pokladna, dvě a více pokladen v síti v jednom objektu nebo na různých místech, apod.)
 • Zároveň je třeba kalkulovat s náklady na práci technika.

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY

Orientačně lze počítat s cenou 4 tis – 10 tis Kč za upgrade pokladního místa. K této ceně bude třeba kalkulovat též návštěvu technika – dle regionální odlišnosti se náklad může pohybovat mezi 2 tis – 4 tis korun.

Zároveň je nutné počítat s tím, že všechny pokladní systémy v této skupině nejsou zdaleka stejného stáří a mnoho z nich bude vyžadovat nejprve řadu aktualizací nutných pro vlastní update dle zákona + následný upgrade. Může se tedy stát, že spadnou do 2. skupiny – jinými slovy, může být výhodnější investovat do nového systému.

2. typová skupina

Obchodník nebo gastronom již pracuje s pokladnou, která však nemá technickou způsobilost vyhovět Zákonu o evidenci tržeb. Jedná se zejména o jednoduché pokladny typu „kalkulačka s páskou“, registrační pokladny, které již dnes není možné připojit do sítě nebo při jejich výrobě nebyla v zadání komunikace přes internet.

ŘEŠENÍ

Tato skupina bude pravděpodobně situaci řešit nákupem pokladního systému již odpovídajícího Zákonu o evidenci tržeb (investice do nového systému).

 • Zde lze předpokládat, že při nákupu bude dodavatel nabízet modul komunikace s EET v ceně nebo za úplatu.
 • Hardwarové řešení bude záležet na velikosti provozu
  • Malé provozy – obvykle jedno pokladní místo. Použít lze smart phone či tablet, on-line kalkulačka s páskou, PC pokladnu nebo jednoúčelovou pokladnu apod.
  • Středně velké provozy – jedno až dvě pokladní místa, např. pokladny v síti, prodejních položek je více než 150, umožňuje se vzdálená kontrola, typické využití je pro gastro sklad, hotelovou recepci, atp. Základem systému jsou PC pokladny nebo jednoúčelová pokladna.
  • Velké provozy – více pokladen v síti, prodejních položek je více než 400, umožňuje se vzdálená kontrola, větší gastro sklad, větší hotelová recepce, atp. Základem systému jsou PC pokladny a server nebo jednoúčelová pokladna).

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY

 • Malé provozy

Mohou se vejít do investice 5 tis - 15 tis korun za předpokladu, že provoz si vystačí se smart phonem, tabletem a připojenou tiskárnou pro daňové doklady, příp. velmi jednoduchou pokladnou. Toto řešení je třeba velmi pečlivě zvážit jak s ohledem na faktickou potřebu provozu, tak na náklady na pokladní systém.

 • Střední provozy

Pokud bude takový provoz pořizovat pokladnu nebo pokladní systém, lze uvažovat o ceně v rozmezí 20 tis- 60 tis korun na jedno pokladní místo. Tuto cenu je nutné násobit počtem pokladních míst. Pro provozy tohoto typu není vhodné využívat levného řešení typu smart phone nebo tablet, který je svou funkcí a životností pro středně velké provozovny nevyhovující.

 • Velké provozy

Pokud bude takový provoz pořizovat pokladnu nebo pokladní systém můžeme uvažovat opět o ceně cca 20 tis – 60 tis korun na jedno pokladní místo.

3. typová skupina

Obchodník nebo gastronom nepracuje nyní s žádnou pokladnou a pro účely zákona bude muset technologii pořídit.

ŘEŠENÍ

Jedná se o velkou část provozů typu malé a střední. Hardware pokladny bude záležet na konkrétní velikosti provozu. Řešení i přibližné náklady budou tak obdobné jako v předchozí skupině (2. typová skupina)

close
detail