INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

Finanční správa splnila slib z dubnové konference o neziskovém sektoru a zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti na 300 000 Kč.

Neziskové organizace, jako jsou například zájmové a vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, nebudou nyní evidovat příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, pokud jejich tržby nepřesáhnou hranici 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů.

Do limitu, který původně činil pouze 175 000 Kč, jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Oproti minulosti se nyní do limitu nezapočítávají hrazené převodem z účtu na účet.

Uvedené změny jsou vyústěním dialogu mezi ministerstvem financí a neziskovými organizacemi včetně AMSP ČR, která během zmíněné konference rovněž podpořila zvýšení limitu pro výjimku z EET pro tyto subjekty a na pravidelných jednáních s ministerstvem financí také nadále požaduje zavedení obdobného limitu i pro vynětí nejmenších živností z povinnosti evidovat tržby.

Bližší informace k aktualizované metodice EET pro neziskové organizace naleznete na:

http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty a

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika_k_evidenci_trzeb_v2-0.pdf

Zpět

close
detail