Đối tượng áp dụng

Sau nhiều lần đàm phán tích cực với Bộ Tài chính, đã đạt được kết quả là việc áp dụng từng bước chế độ lưu trữ doanh thu (EET) cho từng nhóm đối tượng kinh doanh thực hiện bán hàng thu tiền mặt. Đầu tiên sẽ liên quan đến nhóm đối tượng DỊCH VỤ NHÀ NGHỈ, DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ QUÁN ĂN, trong giai đoạn thứ hai tiếp theo là nhóm đối tượng BÁN LẺ và BÁN SỈ, và sau đó khoảng một năm sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm hoạt động còn lại, giao thông vận tải hoặc nông nghiệp. Cuối cùng tiếp theo là các nhóm ngành nghề thủ công nhất định và hoạt động sản xuất.


close
detail